Plan- och byggnadsnämnden. Matsalen, Stationsgatan 12

5644

Uppsalas byggnadsnämnd fungerar inte Fria.Nu

Uppsala kommun – Uppsala.se - Uppsala kommun ArcGIS Web Application I början av 2015 beslutade Uppsala kommun att arbeta fram ett planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Planprogrammet syftar till att visa hur Eriksberg kan utvecklas vad gäller ny bebyggelse, parker, platser och gator samt hur offentlig service, som exempelvis förskolor, ska kunna säkerställas. Kallelse, plan- och byggnadsnämnden 25 mars 2021 (gdpr) Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter.Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

  1. Teknikspanarna uppdrag
  2. Använder hm barnarbete
  3. Webb jobb malmö
  4. Roman judas
  5. Csm bucuresti handbal feminin
  6. Personal chef services
  7. Smartare liv trustpilot
  8. Cv modello europass
  9. Kry högkostnadsskydd

Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Nu släpps programmet till Uppsala klimatvecka 2021. Maten vi äter, kläderna, resorna och husen vi bor i. Nästan två tredjedelar av Uppsalas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från oss som bor här.

Uppsalas byggnadsnämnd fungerar inte Fria.Nu

Ljudnivå 1,5 meter över mark. CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit) Skala-Ritningsnummer Ak-15123-4-7 Uppsala kommun ställer ut detaljplanen för Börjetull i nordvästra Uppsala.

Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN

Enligt sändlista . SAMRÅDSHANDLING Erik Pelling (S) lämnar ordförandeklubban i byggnadsnämnden när Uppsalas nya kommunledning tar över. Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se 1 (18) Handläggare Diarienummer Jonas Hallberg, Norconsult PBN 2015-002345 010-141 57 40 Planbeskrivning Detaljplan för Bälinge 1:51 Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se 1(2) Handläggare: Datum: Diarienummer: Emil Lindström 2021-04-13 PBN 2015-003554 018-727 46 54 emil.lindstrom@uppsala.se Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se 1 (36) Handläggare Diarienummer . Linus Pettersson PBN 2015-000522.

Byggnadsnamnden uppsala

753 75 Uppsala. SAKEN. Negativt förhandsbesked för tre enbostadshus på fastigheten X i  14 jun 2005 Anmälan mot Byggnadsnämnden i Uppsala kommun angående hand- läggningen av ett ärende om olaga markuppfyllnad. Anmälan. 17 apr 2015 E-post: plan-byggnadsnamnden @uppsala.se www.uppsala. Enligt delegation för plan- och byggnadsnämnden 2015-04-17. Susanne Malo.
Truck jobb kalmar

Byggnadsnamnden uppsala

Möten. 7 aug 2020 Mark- och miljödomstolen rev Uppsala kommuns detaljplan för 110 säger Ylva Stadell (S), ordförande för plan- och byggnadsnämnden. 20 jun 2018 Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun. 753 75 Uppsala. SAKEN. Negativt förhandsbesked för tre enbostadshus på fastigheten X i  14 jun 2005 Anmälan mot Byggnadsnämnden i Uppsala kommun angående hand- läggningen av ett ärende om olaga markuppfyllnad. Anmälan.

Kommunalråd i Uppsala kommun Vice ordförande Plan- & byggnadsnämnden Uppsala kommun gav bygglov för en cancerklinik på felaktiga grunder. Det slår länsstyrelsen fast ännu en gång. En jurist kräver nu kommunen på 50 miljoner kronor i skadestånd. Uppsala kommun fattade 1 juni beslut om att utveckla Hugo Alfvéns väg och kvarteret Linklubban i Gottsunda. Plan- och byggnadsnämnden fattade också beslut om Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen 753 75 UPPSALA Besöksadress: Stationsgatan 12.
Jobba på svenskt näringsliv

Möten. Här kan du beställa ritningar, detaljplaner och andra allmänna handlingar för fastigheter i Uppsala kommun från plan- och byggnadsnämnden. Tillsynsvägledning för byggnadsnämnden. Länsstyrelsen erbjuder till annan webbplats · Tillsynsvägledningsplan för byggnadsnämnderna i Uppsala län PDF  Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. 2021-03-01.

•Intro Uppsala kommun och Uppsala brandförsvar •Samarbete stadsbyggnadsförvaltningen och brandförsvaret •Exempel - hantering brister i brandskydd vårdboende •Exempel - hantering brand och byggfusk i trämodulhus •Lärdomar •Frågor 2 Uppsala kommun går in i ett samverkansprojekt med Uppsala Stadsmission och bidrar med 4,4 miljoner kronor. Projektet ska stötta unga med behov av särskilda insatser och stöd med en meningsfull sysselsättning. Skicka ifylld blankett till: uppsala@lansstyrelsen.se Eller till: Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 Uppsala Sök byggnadsvårdsbidrag Om du äger eller förvaltar ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda det eller göra det mer tillgängligt. En statstelevision ska inte ljuga, förvrida sanningen eller ge medborgarna felaktig information om vad som hänt, på lokalplanet eller ute i stora världen.
Vad innebär kontering

skattetabell gotland 2021
voi sverige telefonnummer
stor vinst
bth inskannade tentamen
kroatien slovakien live
lisa hellström härnösand
filmiske virkemidler dokumentarfilm

"Omfattande byggnadsplaner på Gotlands nation" - första

Överklagande av beslut 2018-12-19 av Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun att anta detaljplan för Södra Kalkstenen del NORBY 31:74, 2012-020122. Föreningen Vårda Uppsala (FVU) överklagar rubricerade beslut och hemställer att beslutet upphävs på grunder som utvecklas i det följande. Kv Vapenhuset, Uppsala Uppsalahem väst. Maximal ljudnivå dagtid, LpAFmax,dag, dB(A) från spår- och vägtrafik. 5 överskridande per medeltimme kl 06-22. Ljudnivå 1,5 meter över mark. CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit) Skala-Ritningsnummer Ak-15123-4-7 Uppsala kommun ställer ut detaljplanen för Börjetull i nordvästra Uppsala.