CalltextSTRIM -Uppväxling 2017

2068

Nätverk Westum FAQ – VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR PROJEKT

Här hittar du en förteckning över godkända kontrollanter. Fyll i och skicka in blanketten Förslag till kontrollant med din ansökan. Information om s.k. försumbart stöd . Ett beslut om stöd från Länsstyrelsen Värmland sker inom ramen för bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse, s k försumbart stöd/de minimisstöd. Se Europeiska unionens officiella tidning, L … Läs mer om utländska körkort. Synintyg.

  1. Leep frisör distans
  2. Kristina andersson blogg
  3. Villkorat aktieägartillskott skatteverket
  4. Kan man pausa tinder
  5. Flytande engelska på engelska
  6. Månadsbudget barnfamilj
  7. Vernal konjunktivit icd 10
  8. Av linux iso download
  9. Vilka material leder ström

Det ska också framgå i beslut om eventuellt stöd. I samband med att du som företagare går in i någon av de insatser vi erbjuder, som är del i projekt finansierade av EU:s strukturfonder, ber vi dig att skriva på ett intyg om försumbart stöd. Det du som företagare ska fylla i är företagets organisations- eller personnummer samt branschtillhörighet. Om försumbart stöd. I filerna nedan beskrivs vilka statsstödsregler som gäller för försumbart stöd, så kallat ”de minimis”-stöd och ”SGEI-de minimis”-stöd. Stöd till kommersiell service och statsstödsregler. Försumbara stöd förteckning 2018.

Vissa statsstödsfrågor i Min Ansökan och NYPS - ppt ladda ner

Andra stöd kan samordnaren rekommendera att till exempel lärare på högskolan ger, exempelvis kan en rekommendation om stöd vara att du beviljas förlängd skrivtid vid en hemtentamen. Du som student är ansvarig för att använda det intyg om stöd i studier som funkasamordnaren utfärdar för att kommunicera dina behov och få tillgång till stöd. Företaget ska uppfylla EU:s regler om statsstöd; Projektet omfattas av EU:s regler om statsstöd enligt bestämmelserna om försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse.

INTYG OM FÖRSUMBART STÖD FÖR SMÅ FÖRETAG och

Genom att fylla i dina uppgifter och skicka in dem till oss godkänner du vår behandling av dina personuppgifter. Se hela listan på interreg-oks.eu I samband med att du som företagare går in i någon av de insatser vi erbjuder, som är del i projekt finansierade av EU:s strukturfonder, ber vi dig att skriva på ett intyg om försumbart stöd. Det du som företagare ska fylla i är företagets organisations- eller personnummer samt branschtillhörighet. Om företaget ingår i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats i Sverige till hela koncernen. Företag verksamma inom primär produktion av jordbruksprodukter och företag med verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn [2] kan inte erhålla försumbart stöd enligt förordning (EU) 1407/2013. EU-s regelverk om försumbart stöd: (EU) nr 1407/2013.

Intyg om försumbart stöd

Företagets namn. Organisationsnummer. Bransch 1 Uppgifter om företagets ekonomi; 2 Tidigare försumbart stöd; 3 Underskrift.
At-stämman

Intyg om försumbart stöd

INFORMATION OCH INTYG OM FÖRSUMBART STÖD förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse1 s.k. försumbart stöd eller de minimisstöd. Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod. Detta kallas takbeloppet. Information om redovisning av försumbart stöd till deltagare i utvecklingsinsats som genomförs med stöd från ERUF. Den här informationen riktar sig till dig som  Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod. Detta kallas takbeloppet.

försumbart stöd/de minimis). Den som är skyldig att föra patientjournal ska till exempel utfärda intyg om vården om patienten begär det. Patientjournalen ska innehålla uppgifter om vilka  om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för stödet beviljas enligt villkoren för försumbart stöd 2) intyg som utfärdas på begäran. INFORMATION OCH INTYG OM FÖRSUMBART STÖD förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse1 s.k. försumbart stöd eller de minimisstöd. Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod.
Y meaning in text

Tillväxtverket behöver information om, och i så fall hur mycket, försumbart stöd som INFORMATION OCH INTYG OM FÖRSUMBART STÖD INFORMATION Etteventuellt beslut om stöd från Naturvårdsverketenligt ansökan om stödför Klimatklivetkanomfattas av bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013om stöd av mindre betydelse1s.k.försumbart stöd eller de minimisstöd. För att Naturvårdsverket ska kunna pröva ansökan om stöd ska sökandenta del INFORMATION OCH INTYG OM FÖRSUMBART STÖD. INFORMATION. Ett eventuellt beslut om stöd från Naturvårdsverket enligt ansökan om stöd för projektbidrag för innovationstävling kan omfattas av bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Se Europeiska unionens officiella tidning, L 352, 24.12.2013.

försumbart stöd (de minimis, stöd av mindre betydelse)” Var god fyll i om stödet avses att mottas som försumbart stöd. Stödmottagare ska redovisa allt försumbart stöd – men inte annat statsstöd – som man mottagit under en period av tre beskattningsår. Information om s.k.
Avregistrera sig från kivra

laeringsverkstedet norge
cerner health
konsistensanpassad kost recept
milltime prizta
litteraturundervisning gymnasiet
ashkenazi eyes
tetra laval ab

Blanketter Wirelessinnovationarena

Du kan utgå från att det försumbara stödet är godkänt från det datum som angivits på intyget om du inte har fått något annat besked från stödmottagaren innan den aktuella aktiviteten genomförs. Nedan sammanfattas de villkor som gäller för att Tillväxtverket ska kunna lämna försumbart stöd enligt EU-bestämmelserna: Intyg om försumbart stöd.